Stikkordarkiv: Krog Eli

Eli Krog, 1891–1970

Foto: Krog, Eli student 1909

Studentene av 1909

Eli Krog var med på å stifte Norsk Oversetterforening i 1948 og ble en drivende kraft i oppbyggingen av organisasjonen og i synliggjøringen av oversetterstanden. Hun var foreningens formann og ansikt utad i en årrekke. Hun oversatte godt over hundre bøker i tillegg til en rekke skuespill og et stort antall noveller fra engelsk, fransk, tysk og svensk. En tid virket hun også som internasjonal agent for norske forfattere og ivret for opprettelsen av et offentlig støttet kontor for norsk litteratur i utlandet. Allerede i 1950-årene argumenterte hun for at oversetterne hadde krav på vederlag for utlån i bibliotekene. Også der var hun forut for sin tid.

Les mer