Stikkordarkiv: Krog Helge

Helge Krog, 1889–1962

Foto: Sverre Heiberg

Helge Krog var en anerkjent og omstridt dramatiker, kritiker og samfunnsdebattant som innimellom også arbeidet som oversetter, forlagskonsulent og redaktør. Hans innsats som oversetter lar seg vanskelig vurdere, idet flere av hans angivelige oversettelser er utført av hans kone. Etter alt å dømme utgjorde oversetterarbeid en forholdsvis ubetydelig del av livsverket.

Helge var født inn i det liberale borgerskap i Kristiania som eldste sønn av en velstående advokat og venstremann, Fredrik A. Krog, og en kjent kvinnesakskvinne, Cecilie Thoresen (Norges første kvinnelige student), og var for øvrig nevø av kvinnesaksaktivisten Gina Krog. Han var i mange år gift med Eli Krog (født Meyer), som oversatte flere av de bøkene Helge Krog fikk æren for. Sammen fikk de datteren Cecilie, som ble  utdannet translatør og tidvis praktiserte som skjønnlitterær oversetter, og en sønn, Jaampa, som ble sjømann, og som ble torpedert og omkom på sjøen under krigen. Ekteskapet ble oppløst, og Helge Krog giftet seg, seksti år gammel, med skuespilleren Tordis Maurstad i 1949. Etter lang tids plager med depresjon og sviktende helse gjorde han slutt på livet med en overdose i 1962.

Les mer