Stikkordarkiv: Langvik-Johannessen Kåre

Kåre Langvik-Johannessen – ambassadør for nederlandsk kultur i det høge Nord

Av Ronny Spaans, fyrsteamanuensis i nordisk litteratur ved Nord Universitet og timelærar i nederlandsk ved Universitetet i Oslo

Artikkelen er fagfellevurdert

Samandrag:
I denne artikkelen viser eg korleis nederlandsk omsetjingspraksis i Noreg vart etablert gjennom verksemda til Kåre Langvik-Johannessen (1919–2014), som hadde det einaste professoratet i nederlandsk i Norden. Det fanst omsetjingar frå nederlandsk til norsk før Langvik-Johannessens tid, men mange av dei var via eit tredjespråk. Langvik-Johannessen sette sjølv nederlandske og belgiske forfattarar om til norsk, men tok òg initiativet til store omsetjingsprosjekt som dekte både nederlandsk prosa, drama og poesi, og ulike litterære periodar. Eg viser òg at mange av omsetjarane av nederlandsk til norsk i dag sprang ut av det miljøet som Langvik-Johannessen skapte.

Nykelord: Kåre Langvik-Johannessen, omsetjing til norsk, nederlandsk litteratur

Abstract:
In this article I show how the Dutch translation practice in Norway originated through the activities of Kåre Langvik-Johannessen (1919-2014), who held the only professorship in Dutch in the Scandinavian countries. There were translations from Dutch to Norwegian before the time of Langvik-Johannessen, but many of them were through a third language. Langvik-Johannessen translated Dutch authors into Norwegian himself, but also took the initiative for major translation projects covering Dutch prose, drama and poetry as well as various literary periods. I also show that many of today’s translators from Dutch to Norwegian came from the environment that Langvik-Johannessen created.
Keywords: Kåre Langvik-Johannessen, translation into Norwegian, Dutch literature 

Les mer