Stikkordarkiv: Langvik-Johannessen Kåre

Kåre Langvik-Johannessen – ambassadør for nederlandsk kultur i det høge Nord

Av Ronny Spaans, fyrsteamanuensis i nordisk litteratur ved Nord Universitet og timelærar i nederlandsk ved Universitetet i Oslo

Artikkelen er fagfellevurdert

Foto; Johnny Syversen / Aftenposten / NTB scanpix

Samandrag:
I denne artikkelen viser eg korleis nederlandsk omsetjingspraksis i Noreg vart etablert gjennom verksemda til Kåre Langvik-Johannessen (1919–2014), som hadde det einaste professoratet i nederlandsk i Norden. Det fanst omsetjingar frå nederlandsk til norsk før Langvik-Johannessens tid, men mange av dei var via eit tredjespråk. Langvik-Johannessen sette sjølv nederlandske og belgiske forfattarar om til norsk, men tok òg initiativet til store omsetjingsprosjekt som dekte både nederlandsk prosa, drama og poesi, og ulike litterære periodar. Eg viser òg at mange av omsetjarane av nederlandsk til norsk i dag sprang ut av det miljøet som Langvik-Johannessen skapte.

Nykelord: Kåre Langvik-Johannessen, omsetjing til norsk, nederlandsk litteratur

Les mer