Stikkordarkiv: Lie Nils

Nils Lie, 1902–1978

Foto: Ukjent, Gyldendals arkiv, Nasjonalbiblioteket.

Foto: Ukjent, Gyldendals arkiv, Nasjonalbiblioteket.

Nils Lie var forfatter, litterær forlagskonsulent og oversetter. Han var i sitt yrkesliv tett knyttet til Gyldendal Norsk Forlag, der han arbeidet i nesten fem tiår, fra 1920-årene til slutten av 1960-årene. Hans oversetterverk spenner over både skjønnlitteratur og sakprosa. Han oversatte fra engelsk, tysk og de skandinaviske språk. Mange av bøkene var av kjente forfattere, fra Ernest Hemingway og John Steinbeck til Rudyard Kipling og Johann Wolfgang von Goethe. For sitt oversetterarbeid fikk han Bastianprisen (1954) og Norsk Kulturråds oversetterpris (1970).

Nils Aars Nicolaysen Lies foreldre var Vilhelm Gabriel Heiberg Lie (1877–1935), finansborgermester i Bergen og senere riksmeglingsmann, og Anne Benedicte Aars Nicolaysen (1880–1965). På Lie-siden av familien fantes flere kunstnere, blant andre forfatterne Jonas Lie, Mons Lie og Bernt Bessesen Lie, og billedhuggeren Emil Lie. Fra gymnasets latinlinje forflyttet Lie seg til filologiske studier i hovedstaden, og bodde og studerte i perioder sammen med Nordahl Grieg. Lie giftet seg i 1926 med Ingeborg Nicoline Stang Lund og fikk en sønn. I 1935 giftet han seg på nytt, med Rikke «Vesla» Scott-Hansen, og fikk to barn til.

Les mer