Stikkordarkiv: Lunden Mimi Sverdrup

Mimi Sverdrup Lunden, 1894–1955

 

Foto: Faksimile fra Sirene 1978 nr. 4

Mimi Sverdrup Lunden var lektor, fredsforkjemper, kvinnesakskvinne og oversetter. Mellom 1937 og 1950 oversatte hun en rekke klassikere og noen nyere verk fra engelsk, fransk og tysk. I dag huskes Mimi Sverdrup Lunden først og fremst for sin innsats for freds- og kvinnesaksarbeidet, men enkelte av oversettelsene er fremdeles i salg som lydbøker, over 80 år etter at de utkom.

Prestedatter fra Vestlandet
Maria «Mimi» Sverdrup Lunden ble født 13. juni 1894 i Sulen i Sogn og Fjordane. Hun var Edvard Sverdrup og Agnes Vollans første felles barn. Faren hadde tidligere vært gift med morens søster, Maria Vollan, som døde tidlig og etterlot seg to barn. Maria «Mimi» Sverdrup ble oppkalt etter den avdøde tanten.

Faren var sogneprest, og Mimi Sverdrup tilbragte de første leveårene på prestegården i Sulen (nå Solund) i Ytre Sogn, på de siste øyene mot Norskehavet. I 1898 flyttet familien videre til Hausken prestegård på Rennesøy i Rogaland, en annen utpost mot havet. Etter studier i Leipzig ble faren i 1908 lærer i kirke- og dogmehistorie ved det nystiftede Menighetsfakultet, og familien som nå telte åtte, flyttet med ham til Kristiania.[1] Mimi Sverdrup tok examen artium ved Aars og Voss skole på St. Hanshaugen i 1912.[2] 

Les mer