Stikkordarkiv: Manthey Unger-Sophie

Inger-Sophie Manthey, 1928–2017

Foto: Privat

Inger-Sophie Manthey var en av de mest benyttede skjønnlitterære oversetterne for Gyldendal Norsk Forlag i over femten år (1958–1975). Hun oversatte primært den irsk-britiske romanforfatteren Iris Murdoch. På midten av 1970-tallet skiftet hun karrierevei og ble med på å bygge opp Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFFO. Hun ble foreningens første kontorsjef og innehadde stillingen til hun gikk av med pensjon i 1996.

Oppvekst, studier, familie
Inger-Sophie Blix Manthey ble født i Horten 8. november 1928. Foreldrene var overlege Carl Viggo Manthey (1869–1933) og sykepleier Margrethe Blix (1897–1976). Manthey var militærlege og sjef for saniteten ved marinens hovedbase i Horten, Karljohansvern, og drev også et privat sykehus. Det var stor aldersforskjell mellom foreldrene, og ved mannens død satt 36 år gamle Margrethe igjen med ansvaret for tre små døtre. Førstefødte Inger-Sophie var ennå ikke fylt fem.

Les mer