Stikkordarkiv: Riis Annie

Annie Riis, 1927–2020

Foto: Den norske Forfatterforening

Annie Riis var forfatter, oversetter og poet. Hun oversatte nærmere sytti skjønn­­­litterære bøker til norsk, primært fra fransk og dansk, men også fra svensk og engelsk. Produksjonen hennes som oversetter omfatter foruten romaner og gjendiktinger av klassisk lyrikk og samtidspoesi også flere barne- og ungdomsbøker. I tillegg kommer en håndfull sakprosaoversettelser. Riis debuterte først med diktsamlingen Satura (1975) i en alder av 48 år, men etablerte seg raskt som skribent og drev i tretti år vekselbruk mellom oversettelse og egen skriving. Hun utga en rekke diktsamlinger og bøker for barn og ungdom, samt to romaner.

Oppvekst og skolegang
«Livet blir en evig lærdom, og dagene er en fornøyelse», sa Annie Riis om kunsten å oversette.[1] Hun ble født i Oslo den 29. oktober 1927 og fikk døpenavnet Annie Elvira Kristine Warström.[2] Faren Carl Johan Warström (1897–1970) var av svensk slekt og sønn av en kurer som hadde fraktet kon­gelige dokumenter mellom Oscar II og den norske regjeringen. Moren Alvilde Pedersen (1899–1953) var datter av en korkmaker fra Grüner­­­løkka. Selv var Annie enebarn og vokste opp under enkle kår på Grefsen. Moren var hjemmeværende. Faren skal ha arbeidet som hval­­fanger og siden som gruve­arbeider på Svalbard, men tilbake i Oslo fant han seg ikke arbeid og greide ikke å forsørge konen og datteren. Annies besteforeldre trådte derfor hjelpende til så familien skulle klare seg. Hun begynte skolegangen på Løren skole og utmerket seg der som en dyktig elev før hun fortsatte videre på Grefsen realskole. Det var på denne tiden, da Annie var tolv år, at krigen brøt ut. Omstendighetene til tross forløp livet hennes i denne perioden noenlunde som normalt; hun var en aktiv jente med gode venner fra skolen og speideren. Da realskolen var fullført, fikk Annie opptak ved Grefsen gymnas, som var en sjeldenhet blant jenter fra hennes miljø og la grunnlaget for klasse­reis­­en hun senere kom til å gjennomføre.

Les mer