Stikkordarkiv: serbokroatisk

Nicolai Geelmuyden, 1907–1964

Foto: Ukjent

I likhet med mange norske formidlere av russisk kultur i 1950- og 60-årene hadde Nicolai Geelmuyden familiær tilknytning til Øst-Europa. Han var hele sitt liv yrkesaktiv som forretningsmann og diplomat, og oversettelsesvirksomheten var hovedsakelig en bibeskjeftigelse. Likevel rakk han å oversette en rekke vesentlige verker fra ulike språk, først og fremst russisk, og samtidig ha en utstrakt virksomhet som foredragsholder og kulturskribent.

Liv og virke
Nicolai Geelmuyden var født 9. april 1907 i Novorossijsk i Russland, som sønn av konsul Oscar Geelmuyden (1866–1948) og Vera Evstratiadou (1875–1920) fra den russiske byen Taganrog ved Azovhavet. Faren drev forretningsvirksomhet i Novorossijsk, men familien ble utvist etter revolusjonen. Geelmuyden senior søkte først å opprette en filial av Geelmuyden Ltd. i Varna i Bulgaria, men ble jagd videre til Istanbul.

Les mer