Stikkordarkiv: Skard Sigmund

Sigmund Skard, 1903–1995

Foto: Nasjonalbiblioteket, 1934

Sigmund Skard var professor og forsker i litteraturhistorie, forfatter og skjønnlitterær oversetter. Skard oversatte fra en rekke språk, og alt i alt har han oversatt over hundre forfattere fra antikken og sin egen samtid. Blant annet er han kjent for sin gjendiktning av Dantes middelalderverk Den guddomlege komedien (1308–1321) og antologien Under nye stjerner, en samling amerikanske dikt fra 1600-tallet til rundt 1930.

Mangfoldig virke
Sigmund Skard ble født 31. juli 1903 i Kristiansand, hvor han også vokste opp. Etter å ha avlagt examen artium i 1921, flyttet han til Oslo for å studere. I 1931 ble han magister i litteraturhistorie. Et par år etter, i januar 1933, giftet han seg med Åse Gruda Skard (1905–1985), som skulle bli en internasjonalt anerkjent psykolog. Sammen fikk de fem barn: tvillingene Målfrid og Torild (1936), tvillingene Halvdan og Åsmund (1939) og Anne (1945). De tre døtrene ble psykologer som moren, mens Halvdan ble politiker og Åsmund arkitekt.[i] Fra høsten 1935 tilbrakte Skard et år ved Sorbonne i Paris. I 1938 fullførte han doktorgraden på en avhandling om en moderne norsk forfatter, Aasmund Olavsson Vinje, og hans forhold til antikken, et tema som kom til å oppta ham også videre i karrieren. Samme år fikk han stillingen som sjef for Det kongelige norske Videnskapers Selskabs Bibliotek i Trondheim. Da Tyskland invaderte Norge i april 1940, reiste Skard og familien til Sverige. Der ble de i nesten fem måneder før de reiste videre til USA. De slo seg ned i Washington og ble værende der helt til slutten av 1945. Skard vendte da tilbake til bibliotekarstillingen i Trondheim. I 1946 ble han utnevnt til professor i litteraturhistorie, særlig amerikansk, ved Universitetet i Oslo. Han var den første i Norden som hadde en stilling som professor i amerikansk litteraturhistorie. Fra 1946 var Skard medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Skard hadde flere opphold i Amerika fram til han gikk av med pensjon i 1973. Han ble æresdoktor både ved Universitetet i Pennsylvania og Universitetet i Vest-Berlin.

Les mer