Stikkordarkiv: Storelv Sven

Sven Storelv, 1923–2023

Foto: Privat

Sven Storelv var i mange år professor i fransk litteratur ved Universitetet i Bergen, og fortsatt aktiv som litteraturforsker og -formidler til langt opp i årene. Som oversetter av skjønnlitteratur leverte han bare ett verk, men det var et storverk: Albert Cohens store roman fra 1968: Herrens utkårne (Belle du Seigneur).

Sven var født i Bergen og vokste opp sentralt i byen som adoptivsønn og enebarn i familien Storelv med hjemmeværende mor, og far som var snekker i egen næring. På gymnaset i Bergen skal han ha hatt en dyktig fransklærer som vekket hans interesse for fransk språk og litteratur. Etter artium i 1943 lå han lenge i dekning på et gårdsbruk i Nordfjord for å unnslippe den obligatoriske arbeidstjenesten. I denne fredelige bygda i utkanten av verdenskrigen fikk han rikelig tid til å lese og dyrke interessen for litteratur, en interesse som etter krigen førte ham til universitetet i Oslo, der han tok fransk mellomfag i 1947, norsk mellomfag i 1948 og engelsk mellomfag i 1950. Deretter dro han til Paris og tok fransk hovedfag ved Sorbonne i 1953, samme år som han inngikk ekteskap med Gabrielle Rival, som også var filolog.

Les mer