Stikkordarkiv: Strøm Leo

Leo Strøm, 1920–2018

Foto: Norsk Oversetterforening, 2008

Leo Strøm leverte et solid bidrag til norsk oversettelseslitteratur i tiårene etter andre verdenskrig, med særlig vekt på amerikanske samtidsromaner. Men han oversatte også 17 franske romaner, deriblant Romain Garys Dagens farver, som skaffet ham Bastianprisen. Strøm oversatte dessuten D.H. Lawrences omstridte roman Lady Chatterleys elsker, men er likevel best husket for oversettelsen av Ernest Hemingways korte, men tidløse roman Den gamle mannen og havet. Han var en av stifterne av Norsk Oversetterforening i 1948, og ble i 1998 utnevnt til æresmedlem i foreningen.

Livsløp
Leo Strøm ble født 28. august 1920, som eneste barn av kunstneren Leif Sigurd Christen Strøm og finlandssvenske Urda Strøm, f. Brusin.[1] Da han var tre år gammel, flyttet familien til Brooklyn i New York. Foreldrene snakket utelukkende engelsk med Leo, som dermed hadde liten kontakt med norsk de første årene. I 1931 ble moren syk, og faren, som særlig arbeidet med kirkeutsmykning, så seg ikke i stand til å ta seg av den elleve år gamle sønnen, som ble sendt hjem til Norge for å bo et år hos sin onkel og hans familie i Oslo. Her lærte han raskt norsk, og det endte med at han tilbrakte resten av oppveksten hos onkelen og tanten. På sin fjortenårsdag fikk Strøm diagnostisert poliomyelitt, og tilbrakte to måneder på Aker sykehus. På grunn av feil eller utilstrekkelig behandling ble det venstre benet permanent og alvorlig skadet, men han nektet gjennom hele livet å la det påvirke ham i det daglige. Han var en lidenskapelig bilkjører, og klarte slik å delvis kompensere for sitt handikap.

Les mer