Stikkordarkiv: ungarsk

Albert Lange Fliflet, 1908–2001

Foto av Fliflet NTB: Scanpix

Foto: NTB scanpix

Filologen, dikteren og oversetteren Albert Lange Fliflet hadde usedvanlige ferdigheter i fremmedspråk. Han kunne over ti språk og oversatte klassisk skjønnlitteratur fra fem ulike språk. Fliflet ga også ut en samling egne aforismer på finsk og foreleste på ungarsk i Ungarn om metrikken i finsk poesi.[1] Verkene han oversatte, var gjerne eldre klassisk litteratur i diktform. Hans største og mest kjente oversettelse er det verdensberømte finske dikteposet Kalevala.

Språk i arv, språk som yrkesvei
Fliflets barndomshjem i Stjørdal og senere i Øvre Sandsvær var kulturvennlig og språkorientert. Faren var en språkkyndig prest som lærte Albert latin og hebraisk. Moren, som var sykepleier og prestedatter, kunne også flere språk og lærte sønnen tysk og engelsk. Familien oppmuntret til en utstrakt interesse for språk, en egenskap Fliflet beholdt som voksen og utviklet til en sjelden språkbegavelse.[2]

Les mer