Tor Ivar Østmoe

Tor Ivar Østmoe er postdoktor i gresk og latin ved Universitetet i Oslo. Hans forskning på oversettelse av greske og romerske tekster til norsk er del av prosjektet Traveling texts: Translation and Transnational Reception.

Biografier: