Tove Bakke

Tove Bakke, f. 1954, er oversetter og gjendikter. Hun oversetter fra dansk, fransk, spansk og svensk.

Biografier: