Vigdis S D Jorand

Vigdis S D Jorand (f. 1951) har vært lektor i fransk og tysk ved Oslo katedralskole (1975–2022) og er forfatter av flere lærebøker i fransk, blant annet læreverket C’est chouette 1-3.

Biografi: