Mari Johanne Bordal Hertzenberg

Mari Johanne Bordal Hertzenberg (f. 1982) har vært førstelektor i latin ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i latin og har i tillegg studert flere andre språk, blant annet italiensk og fransk.

Biografi: