Om NOleks

Norsk Oversetterleksikon (NOleks) er et nettbasert og forskningsbasert leksikon over norske oversettere og norsk oversettelseshistorie i regi av Norsk Oversetterforening. Norsk oversetter- og oversettelseshistorie er fortsatt en underkjent del av det litterære kretsløpet, og prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten omkring oversettere og oversettelser, kartlegge en del av norsk kulturhistorie og å bringe tenkningen om oversettelse – og derved litteratur – opp på et høyere nivå.

NOleks skal være et bidrag til norsk kulturhistorie, et oppslagsverk for lesere, kritikere, studenter og lærere. Leksikonet er gratis tilgjengelig for alle.

NOleks ble etablert i 2016, og lansert i juni 2017. Målet er at leksikonet innen 2023 skal dekke de viktigste personer og temaer i norsk oversettelseshistorie. Leksikonet publiseres av Norsk Oversetterforening, utvikles i samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket. Blant bidragsyterne finner vi forskere, oversettere og kritikere fra hele landet.Redaksjonen består av representanter fra oversetterstanden, universitetssektoren og forlagsbransjen.

Norsk Oversetterleksikon er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i henhold til Norsk senter for forskningsdatas (NSD) register over vitenskapelige publiseringskanaler. Her finner du Retningslinjer for vitenskapelige artikler.

Opphavsrett
Vi har gjort det vi kan for å finne frem til de som har opphavsretten til bildene som er brukt i leksikonet. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål om rettigheter.

Gjenbruk av tekster fra NOleks
All tekst i leksikonet eies av forfatterne. Vil du bruke tekster fra NOleks i andre sammenhenger, må du opplyse om hvem som er tekstforfatter. Også fotografier må krediteres.

Bidrag til NOleks er lisensiert med begrenset gjenbruk. Det innebærer at de ikke kan gjenbrukes, republiseres eller bygges videre på uten opphaverens tillatelse. Ønsker du å bruke teksten, må du kontakte forfatter direkte. Redaksjonen kan formidle kontakt.

Alle kan fritt lenke til og sitere fra tekstene uten å spørre om lov.

NOleks bygger på en modell fra Svenskt översättarlexikon, utarbeidet ved Södertörns högskola.

Støtte
Norsk Oversetterleksikon har mottatt støtte fra Norsk kulturråd, Kopinor, programdirektør Andor Birkeland og hustru Halinas legat og Stiftelsen Ord og Form.

Takk til:
Nasjonalbiblioteket
ILOS og IFIKK, Universitetet i Oslo
Ignitas ved Pål Martin Bakken og Hans Aamodt i Qross for teknisk assistanse,
Lars Kleberg og alle medarbeiderne i Svenskt översätterlexikon for inspirasjon, gode
råd og generøsitet.

Svenskt Översättarlexikon
Dansk oversætterleksikon
Germersheimer Übersetzerlexikon
Vertalerslexicon.nl

Ansvarlig utgiver:
Norsk Oversetterforening

Redaksjon
Redaktører:
Eva Refsdal, ansatt i NOKUT. Refsdals doktoravhandling i oversettelsesstudier fra 2016 ble skrevet som en del av forskningsprosjektet Voices of Translation ved ILOS, Universitetet i Oslo.

Kristina Solum, førsteamanuensis ved tolkeutdanningen på OsloMet - Storbyuniversitetet. Solum har også lang erfaring som praktiker, både som tolk og oversetter. Hun er statsautorisert tolk i engelsk og spansk, og har oversatt en rekke titler fra spansk til norsk.

Redaksjonsmedlemmer:
Christine Amadou, professor i idéhistorie og oversetter fra gammelgresk og fransk.

Ika Kaminka, er oversetter fra engelsk og japansk og var initiativtaker til NOleks.

Tom Lotherington, forfatter og oversetter.

Tor Ivar Østmoe har vært postdoktor i gresk og latin ved Universitetet i Oslo. Hans forskning på oversettelse av greske og romerske tekster til norsk var del av prosjektet Traveling texts: Translation and Transnational Reception.

Redaksjonssekretær Mira Langeland: post@oversetterleksikon.no
Nettredaktør Hilde Sveinsson: hilde.sveinsson@translators.no

Styringsgruppe:
Elisabeth Beanca Halvorsen
Hilde Lyng
Hilde Sveinsson