Om NOleks

Norsk Oversetterleksikon (NOleks) er et nettbasert og forskningsbasert leksikon over norske oversettere og norsk oversettelseshistorie i regi av Norsk Oversetterforening. Norsk oversetter- og oversettelseshistorie er fortsatt en underkjent del av det litterære kretsløpet, og prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten omkring oversettere og oversettelser, kartlegge en del av norsk kulturhistorie og å bringe tenkningen om oversettelse – og derved litteratur – opp på et høyere nivå.

NOleks skal være et bidrag til norsk kulturhistorie, et oppslagsverk for lesere, kritikere, studenter og lærere. Leksikonet er gratis tilgjengelig for alle.

NOleks ble etablert i 2016, og lansert i juni 2017. Målet er at leksikonet innen 2023 skal dekke de viktigste personer og temaer i norsk oversettelseshistorie. Leksikonet publiseres av Norsk Oversetterforening, utvikles i samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket. Blant bidragsyterne finner vi forskere, oversettere og kritikere fra hele landet. Redaksjonen består av representanter fra oversetterstanden og fra Universitetet i Oslo.

NOleks bygger på en modell fra Svenskt översättarlexikon, utarbeidet ved Södertörns högskola.

Opphavsrett
Vi har gjort det vi kan for å finne frem til de som har opphavsretten til bildene som er brukt i leksikonet. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål om rettigheter.

Støtte
Norsk Oversetterleksikon har mottatt støtte fra Norsk kulturråd

Takk til:
Nasjonalbiblioteket
ILOS og IFIKK, Universitetet i Oslo
Ignitas ved Pål Martin Bakken og Hans Aamodt i Qross for teknisk assistanse,
Lars Kleberg og alle medarbeiderne i Svenskt översätterlexikon for inspirasjon, gode
råd og generøsitet.

Svenskt Översättarlexikon
Dansk oversætterleksikon
Germersheimer Übersetzerlexikon

 

Ansvarlig utgiver:
Norsk Oversetterforening

Redaksjon
Redaktør:  Birgit Bjerck, tidligere redaktør for oversatt litteratur i Pax Forlag og Forlaget Oktober

Cecilia Alvstad, professor i spansk språk, forsker hovedsakelig på skjønnlitterær oversettelse.

Christine Amadou, førstemanuensis i idéhistorie og oversetter fra gammelgresk og fransk.

Ragnhild Eikli, førstelektor i engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo og oversetter.

Tom Lotherington, forfatter og oversetter.

Håkon Viggen, stortingsreferent og medarbeider stortingsarkivet. Cand.mag. fra NTNU og UiO med nordisk, engelsk og arabisk i fagkretsen. Oversetter, redaktør for allmennleksikonet Respons bind 7-10 fra 2008 til 2009.

Tor Ivar Østmoe er postdoktor i gresk og latin ved Universitetet i Oslo. Hans forskning på oversettelse av greske og romerske tekster til norsk er del av prosjektet Traveling texts: Translation and Transnational Reception.

Signe Kårstad er idéhistoriker, og har blant annet vært vit.ass. på prosjektene Traveling texts og Voices of Translation ved ILOS, Universitetet i Oslo. 

Redaksjonssekretær: Ellen Krystad
Nettredaktør: Hilde Sveinsson

Styringsgruppe:
Ika Kaminka
Hilde Sveinsson

Kontakt