Om NOleks

Norsk Oversetterleksikon (NOleks) er et nettbasert og forskningsbasert leksikon over norske oversettere og norsk oversettelseshistorie i regi av Norsk Oversetterforening. Norsk oversetter- og oversettelseshistorie er fortsatt en underkjent del av det litterære kretsløpet, og prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten omkring oversettere og oversettelser, kartlegge en del av norsk kulturhistorie og å bringe tenkningen om oversettelse – og derved litteratur – opp på et høyere nivå.

NOleks skal være et bidrag til norsk kulturhistorie, et oppslagsverk for lesere, kritikere, studenter og lærere. Leksikonet er gratis tilgjengelig for alle.

NOleks ble etablert i 2016, og lansert i juni 2017. Målet er at leksikonet skal dekke de viktigste personer og temaer i norsk oversettelseshistorie. Leksikonet publiseres av Norsk Oversetterforening, utvikles i samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket. Blant bidragsyterne finner vi forskere, oversettere og kritikere fra hele landet. Redaksjonen består av representanter fra oversetterstanden, universitetssektoren og forlagsbransjen.

Norsk Oversetterleksikon er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i henhold til Norsk senter for forskningsdatas (NSD) register over vitenskapelige publiseringskanaler. Her finner du Retningslinjer for vitenskapelige artikler.

Opphavsrett
Vi har gjort det vi kan for å finne frem til de som har opphavsretten til bildene som er brukt i leksikonet. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål om rettigheter.

Gjenbruk av tekster fra NOleks
All tekst i leksikonet eies av forfatterne. Vil du bruke tekster fra NOleks i andre sammenhenger, må du opplyse om hvem som er tekstforfatter. Også fotografier må krediteres.

Bidrag til NOleks er lisensiert med begrenset gjenbruk. Det innebærer at de ikke kan gjenbrukes, republiseres eller bygges videre på uten opphaverens tillatelse. Ønsker du å bruke teksten, må du kontakte forfatter direkte. Redaksjonen kan formidle kontakt.

Alle kan fritt lenke til og sitere fra tekstene uten å spørre om lov.

NOleks bygger på en modell fra Svenskt översättarlexikon, utarbeidet ved Södertörns högskola.

Støtte
Norsk Oversetterleksikon har mottatt støtte fra Norsk kulturråd, Kopinor, programdirektør Andor Birkeland og hustru Halinas legat og Stiftelsen Ord og Form.

Takk til:
Nasjonalbiblioteket
ILOS og IFIKK, Universitetet i Oslo
Ignitas ved Pål Martin Bakken og Hans Aamodt i Qross for teknisk assistanse,
Lars Kleberg og alle medarbeiderne i Svenskt översätterlexikon for inspirasjon, gode
råd og generøsitet.

Svenskt Översättarlexikon
Dansk oversætterleksikon
Germersheimer Übersetzerlexikon
Vertalerslexicon.nl

Artikkelforfattere

Eirik Holm AlfarnesChristine Amadou, Øivind Andersen, Sofie Arneberg, Anders AschimAnne Marie Hovland Aschim, Nina Aspen, Harald Bache-Wiig, Tove BakkeHege Susanne BerganArnstein Bjørkly, Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Hall Bjørnstad, Einar Blomgren, Iris Aasen Brecke, Ole Jacob Bull, Per BuvikBente Christensen, Sverre Dahl, Ivar Dillan, Erik H. Egeberg, Nora S. Eggen, Nils-Petter Enstad, Stefka G. Eriksen, Aase Falck, Peter FjågesundPål Furuberg,  Nina Gaga  Jan Olav Gatland, Aase GjerdrumAlf B. Glad, Johann Grip, Espen Grønlie, Atle Grønn, Jan Ragnar Hagland, Elisabeth Beanca Halvorsen, Jørn Holm-HansenIvar Havnevik, Hanne HerrmanMari Johanne Bordal Hertzenberg, Stein Arnold HevrøyKnut Hoem, Wera Holst , Jon HaarbergHelene Imislund Lars Fredrik JanbyVigdis S D Jorand, Jon Gunnar JørgensenIka Kaminka, Mette Karlsvik, Julie S. Kleiva, Kateřina Krištůfková, Signe Kårstad, Åshild Lappegård Lahn ,Siri Lindstad, Sylfest Lomheim, Steinar Lone, Tom LotheringtonGunvor Mejdell, Per Johan Moe, Terje MosnesVictoria Marie Mostue, Synnøve Midtbø Myking, Siri Nergaard, Astrid NordangBjørg Nesje Nybø, Ingvild Nærum Atle NæssJan Christopher NæssAnna Nøding, Per Qvale, Eva Refsdal, Ragnhild Reinton, Jørn Roeim, Ove RøsbakHilde SejerstedKirsti SellevoldOlav Torbjørn Skare, Arnhild Skre, Ronny SpaansErik Steineger, Arild StubhaugMarie Nedregotten Sørbø, Øystein SørensenThor Sørheim, Øystein Tvede, Jan Jakob Tønseth, Geir UthaugAnitta Viinikka-Kallinen, Margunn VikingstadKirsti VogtOle Våge, Peter Normann Waage, Helle Waahlberg, Erlend Wichne, Cecilie Winger, Marte Storbråten Ytterbøe, Tor Ivar Østmoe, Janneken ØverlandAmanda AaserødReidar Aasgaard

Ansvarlig utgiver:
Norsk Oversetterforening

Redaksjon
Redaktør:
Ika Kaminka, er oversetter fra engelsk og japansk og var initiativtaker til NOleks.

Redaksjonsmedlemmer:
Christine Amadou, professor i idéhistorie og oversetter fra gammelgresk og fransk.
Tom Lotherington, forfatter og oversetter.
Eva Refsdal, ansatt i NOKUT. Refsdals doktoravhandling i oversettelsesstudier fra 2016 ble skrevet som en del av forskningsprosjektet Voices of Translation ved ILOS, Universitetet i Oslo.
Kristina Solum, førsteamanuensis ved tolkeutdanningen på OsloMet - Storbyuniversitetet. Solum har også lang erfaring som praktiker, både som tolk og oversetter. Hun er statsautorisert tolk i engelsk og spansk, og har oversatt en rekke titler fra spansk til norsk.

Nettredaktør, Hilde Sveinsson: hilde.sveinsson@translators.no

Styringsgruppe:
Hilde Lyng
Hilde Sveinsson