Om NOleks

Norsk Oversetterleksikon (NOleks) er et nettbasert og forskningsbasert leksikon over norske oversettere og norsk oversettelseshistorie i regi av Norsk Oversetterforening. Norsk oversetter- og oversettelseshistorie er fortsatt en underkjent del av det litterære kretsløpet, og prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten omkring oversettere og oversettelser, kartlegge en del av norsk kulturhistorie og å bringe tenkningen om oversettelse – og derved litteratur – opp på et høyere nivå.

NOleks skal være et bidrag til norsk kulturhistorie, et oppslagsverk for lesere, kritikere, studenter og lærere. Leksikonet er gratis tilgjengelig for alle.

NOleks ble etablert i 2016, og lansert i juni 2017. Målet er at leksikonet innen 2023 skal dekke de viktigste personer og temaer i norsk oversettelseshistorie. Leksikonet publiseres av Norsk Oversetterforening, utvikles i samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket. Blant bidragsyterne finner vi forskere, oversettere og kritikere fra hele landet. Redaksjonen består av representanter fra oversetterstanden og fra Universitetet i Oslo.

NOleks bygger på en modell fra Svenskt översättarlexikon, utarbeidet ved Södertörns högskola.

Opphavsrett
Vi har gjort det vi kan for å finne frem til de som har opphavsretten til bildene som er brukt i leksikonet. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål om rettigheter.

Gjenbruk av tekster fra NOleks
All tekst i leksikonet eies av forfatterne. Vil du bruke tekster fra NOleks i andre sammenhenger, må du opplyse om hvem som er tekstforfatter. Også fotografier må krediteres.

Bidrag til NOleks er lisensiert med begrenset gjenbruk. Det innebærer at de ikke kan gjenbrukes, republiseres eller bygges videre på uten opphaverens tillatelse. Ønsker du å bruke teksten, må du kontakte forfatter direkte. Redaksjonen kan formidle kontakt. 

Alle kan fritt lenke til og sitere fra tekstene uten å spørre om lov.

Støtte
Norsk Oversetterleksikon har mottatt støtte fra Norsk kulturråd

Feil
Vi blir svært glade for å få beskjed om eventuelle feil i leksikonet.
Send en e-post HIT

Takk til:
Nasjonalbiblioteket
ILOS og IFIKK, Universitetet i Oslo
Ignitas ved Pål Martin Bakken og Hans Aamodt i Qross for teknisk assistanse,
Lars Kleberg og alle medarbeiderne i Svenskt översätterlexikon for inspirasjon, gode
råd og generøsitet.

Svenskt Översättarlexikon
Dansk oversætterleksikon
Germersheimer Übersetzerlexikon

Ansvarlig utgiver:
Norsk Oversetterforening

Redaksjon
Redaktør:  Birgit Bjerck, tidligere redaktør for oversatt litteratur i Pax Forlag og Forlaget Oktober

Christine Amadou, førstemanuensis i idéhistorie og oversetter fra gammelgresk og fransk.

Ragnhild Eikli, førstelektor i engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo og oversetter.

Sindre Hovdenakk er redaktør i Prosa, bokanmelder i VG, og har arbeidet som kulturjournalist i en rekke aviser og som redaktør og redaksjonssjef i forlag. Hovdenakk har skrevet tre bøker og er nestleder i Norsk kritikerlag. 

Tom Lotherington, forfatter og oversetter.

Håkon Viggen, stortingsreferent og medarbeider stortingsarkivet. Cand.mag. fra NTNU og UiO med nordisk, engelsk og arabisk i fagkretsen. Oversetter, redaktør for allmennleksikonet Respons bind 7-10 fra 2008 til 2009.

Tor Ivar Østmoe er postdoktor i gresk og latin ved Universitetet i Oslo. Hans forskning på oversettelse av greske og romerske tekster til norsk er del av prosjektet Traveling texts: Translation and Transnational Reception.

Signe Kårstad er idéhistoriker, og har blant annet vært vit.ass. på prosjektene Traveling texts og Voices of Translation ved ILOS, Universitetet i Oslo. 

Redaksjonssekretær Ellen Krystad: post@oversetterleksikon.no
Nettredaktør Hilde Sveinsson: hilde.sveinsson@translators.no

Styringsgruppe:
Ika Kaminka
Hilde Sveinsson