Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

Etterlysning!
Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Ta kontakt med post@oversetterleksikon.no

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

Carl (Joachim) Hambro, 1914–1985

Foto: Carl Hambro, Norsk Oversetterforenings arkiv

Hambro var Norsk Oversetterforenings første representant i Kulturrådets oversettelseskomité. Han dreide egenhendig foreningens første formannsklubbe. Foto: Norsk Oversetterforenings arkiv.

Carl Hambro var oversetter, forfatter, journalist og freelance-skribent. Han var filolog med hovedfag i fransk og oversatte en rekke av samtidens fremste forfattere; mest fra fransk, men også fra engelsk (amerikansk) og svensk. I mange år arbeidet han som lektor i videregående skole. Mellomnavnet Joachim brukte han ikke, for å unngå enhver forveksling med sin far, den mer enn velkjente stortingspresidenten C.J. Hambro. Carl var nest yngst av fire brødre og den som var sterkest i opposisjon til autoriteten i barndomshjemmet. Det livslange ungdomsopprøret slo ut i en uborgerlig livsstil og en frihetlig ideologi med sterk motvilje mot autoritære systemer. Han skrev en innforlivet bok om Jens Bjørneboe (1978) og redigerte en engasjert debattbok om forholdene i gymnaset: Er gymnasiaster mennesker? (1966). Han utga også bøker om språkbruk og popularisert språkvitenskap. I tillegg skrev han flere romaner, blant annet en trilogi som gir et nokså utilslørt bilde av forfatterens egen oppvekst.

Les mer