Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

De nyeste biografiene

De nyeste temaartiklene

Etterlysning!

Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Publiserte artikler honoreres etter faste satser. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. Ta kontakt på post@oversetterleksikon.no

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

ISSN 2535-616X

Harald Sverdrup, 1923–1992

Foto av Sverdrup: Utenfor sitt hjem i Stokke i Vestfold.

Foto: Rigmor Dahl Delphin, Oslo Museum.

Harald Ulrik Sverdrup var blant de fremste modernistiske lyrikerne i sin generasjon, ved siden av kolleger som Paal Brekke, Gunvor Hofmo og Hans Børli. Han debuterte som lyriker 25 år gammel i 1948 og bestemte seg tidlig for å leve et dikterliv, uten fast jobb og uten noen yrkesutdannelse å falle tilbake på. I unge år tok han forskjellige strøjobber ved siden av at han skrev flittig og publiserte reisebrev, artikler og diktsamlinger. Oppgavene han noe senere påtok seg som oversetter, kan betraktes som en dikters bigeskjeft. De rundt femten titlene han oversatte, har likevel en påfallende relevans for emnene han var opptatt av som dikter og samfunnsborger.

Les mer