Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

De nyeste biografiene

De nyeste temaartiklene

Etterlysning!
Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Publiserte artikler honoreres etter faste satser. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. Ta kontakt på post@oversetterleksikon.no

 

Norsk Oversetterleksikon eies og driftes av Norsk Oversetterforening

 

 

Norsk Oversetterleksikon har inngått samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

 

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Goethe Institut
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

ISSN 2535-616X

Leo Strøm, 1920–2018

Foto: Norsk Oversetterforening, 2008

Leo Strøm leverte et solid bidrag til norsk oversettelseslitteratur i tiårene etter andre verdenskrig, med særlig vekt på amerikanske samtidsromaner. Men han oversatte også 17 franske romaner, deriblant Romain Garys Dagens farver, som skaffet ham Bastianprisen. Strøm oversatte dessuten D.H. Lawrences omstridte roman Lady Chatterleys elsker, men er likevel best husket for oversettelsen av Ernest Hemingways korte, men tidløse roman Den gamle mannen og havet. Han var en av stifterne av Norsk Oversetterforening i 1948, og ble i 1998 utnevnt til æresmedlem i foreningen.

Livsløp
Leo Strøm ble født 28. august 1920, som eneste barn av kunstneren Leif Sigurd Christen Strøm og finlandssvenske Urda Strøm, f. Brusin.[1] Da han var tre år gammel, flyttet familien til Brooklyn i New York. Foreldrene snakket utelukkende engelsk med Leo, som dermed hadde liten kontakt med norsk de første årene. I 1931 ble moren syk, og faren, som særlig arbeidet med kirkeutsmykning, så seg ikke i stand til å ta seg av den elleve år gamle sønnen, som ble sendt hjem til Norge for å bo et år hos sin onkel og hans familie i Oslo. Her lærte han raskt norsk, og det endte med at han tilbrakte resten av oppveksten hos onkelen og tanten. På sin fjortenårsdag fikk Strøm diagnostisert poliomyelitt, og tilbrakte to måneder på Aker sykehus. På grunn av feil eller utilstrekkelig behandling ble det venstre benet permanent og alvorlig skadet, men han nektet gjennom hele livet å la det påvirke ham i det daglige. Han var en lidenskapelig bilkjører, og klarte slik å delvis kompensere for sitt handikap.

Les mer