Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

Oppdager du feil i artiklene våre eller kan du bidra med ytterligere informasjon? Send gjerne en epost til post@oversetterleksikon.no

De nyeste biografiene

Etterlysning!
Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Publiserte artikler honoreres etter faste satser. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. Ta kontakt på post@oversetterleksikon.no

 

Norsk Oversetterleksikon eies og driftes av Norsk Oversetterforening

 

 

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Fritt Ord
Goethe Institut
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

 

ISSN 2535-616X

Siste biografiske artikkel

Annie Riis, 1927–2020

Foto: Den norske Forfatterforening

Annie Riis var forfatter, oversetter og poet. Hun oversatte nærmere sytti skjønn­­­litterære bøker til norsk, primært fra fransk og dansk, men også fra svensk og engelsk. Produksjonen hennes som oversetter omfatter foruten romaner og gjendiktinger av klassisk lyrikk og samtidspoesi også flere barne- og ungdomsbøker. I tillegg kommer en håndfull sakprosaoversettelser. Riis debuterte først med diktsamlingen Satura (1975) i en alder av 48 år, men etablerte seg raskt som skribent og drev i tretti år vekselbruk mellom oversettelse og egen skriving. Hun utga en rekke diktsamlinger og bøker for barn og ungdom, samt to romaner.

Oppvekst og skolegang
«Livet blir en evig lærdom, og dagene er en fornøyelse», sa Annie Riis om kunsten å oversette.[1] Hun ble født i Oslo den 29. oktober 1927 og fikk døpenavnet Annie Elvira Kristine Warström.[2] Faren Carl Johan Warström (1897–1970) var av svensk slekt og sønn av en kurer som hadde fraktet kon­gelige dokumenter mellom Oscar II og den norske regjeringen. Moren Alvilde Pedersen (1899–1953) var datter av en korkmaker fra Grüner­­­løkka. Selv var Annie enebarn og vokste opp under enkle kår på Grefsen. Moren var hjemmeværende. Faren skal ha arbeidet som hval­­fanger og siden som gruve­arbeider på Svalbard, men tilbake i Oslo fant han seg ikke arbeid og greide ikke å forsørge konen og datteren. Annies besteforeldre trådte derfor hjelpende til så familien skulle klare seg. Hun begynte skolegangen på Løren skole og utmerket seg der som en dyktig elev før hun fortsatte videre på Grefsen realskole. Det var på denne tiden, da Annie var tolv år, at krigen brøt ut. Omstendighetene til tross forløp livet hennes i denne perioden noenlunde som normalt; hun var en aktiv jente med gode venner fra skolen og speideren. Da realskolen var fullført, fikk Annie opptak ved Grefsen gymnas, som var en sjeldenhet blant jenter fra hennes miljø og la grunnlaget for klasse­reis­­en hun senere kom til å gjennomføre.

Les mer