Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

De nyeste biografiene

Etterlysning!

Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Publiserte artikler honoreres etter faste satser. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. Ta kontakt på post@oversetterleksikon.no

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

ISSN 2535-616X

Marie Colban, 1814–1884

Foto av Marie Colban.

Foto: Ukjent / NTB Scanpix.

Marie Colban var oversetter, forfatter og skribent. Hun lærte fransk av ektemannen Nathanael Angell Colban (1793–1850), og sammen oversatte de dramatikk, romaner og fortellinger under hans navn. Hans tidlige død gjorde at hun måtte livnære seg og sønnen, og hun fortsatte sin litterære virksomhet på egen hånd. Etter noen år i Kristiania flyttet hun til Paris hvor hun kom inn i aristokratiske og litterære kretser, og hennes reisebrev og skildringer av sosietetsmiljøet her ble publisert i Morgenbladet. Colbans oversettelser av blant andre George Sand, Eugène Sue og Alfred de Vigny ble trykket som føljetonger i tidsskrift. Hun oversatte også omfattende vitenskapelige verk fra norsk til fransk. Den største skjønnlitterære oppgaven Colban tok på seg var Victor Hugos Les Misérables (1862/63), som kom ut på norsk samme år som originalen.

Les mer