Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

Oppdager du feil i artiklene våre eller kan du bidra med ytterligere informasjon? Send gjerne en epost til post@oversetterleksikon.no

De nyeste biografiene

Etterlysning!
Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Publiserte artikler honoreres etter faste satser. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. Ta kontakt på post@oversetterleksikon.no

 

Norsk Oversetterleksikon eies og driftes av Norsk Oversetterforening

 

 

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Fritt Ord
Goethe Institut
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

 

ISSN 2535-616X

Siste biografiske artikkel

Ragnar Frislid, 1926–2009

Foto: Arild Ådnem, Norges Naturvernforbund

Ragnar Frislid var en norsk naturverner og formidler, mest kjent som forfatter, naturfotograf og redaktør. Han skrev den første norske naturvernboken Naturvern,[1] og fulgte opp med minst tretti sakprosabøker om natur, friluftsliv og fotografi. I tillegg oversatte han nesten førti bøker om natur og friluftsliv, hovedsakelig fra svensk, men også engelsk, dansk, tysk og italiensk.

Frislid ble født 29. juni 1926 i Oslo. Navnet Frislid kommer fra en av de tre gårdene Frislid, ved Hornindalsvatnet i Nordfjord, der Ragnars far vokste opp. I sine første leveår bodde Ragnar med sine foreldre Klara og Peder i en firemannsbolig på Nedre Tåsen i Oslo, før de flyttet til Ullevål Hageby tidlig på 30-tallet. Etter endt skolegang på Ullevål skole og Berg gymnas, gikk Ragnar på skogbruksskole og fikk yrkestittelen forstmann.[2] Deretter startet han sin arbeidskarriere som skogsarbeider i tre år hos Løvenskiold.

Les mer