Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

De nyeste biografiene

De nyeste temaartiklene

Etterlysning!
Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Publiserte artikler honoreres etter faste satser. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. Ta kontakt på post@oversetterleksikon.no

 

Norsk Oversetterleksikon eies og driftes av Norsk Oversetterforening

 

 

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Fritt Ord
Goethe Institut
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

ISSN 2535-616X

Inger-Sophie Manthey, 1928–2017

Foto: Privat

Inger-Sophie Manthey var en av de mest benyttede skjønnlitterære oversetterne for Gyldendal Norsk Forlag i over femten år (1958–1975). Hun oversatte primært den irsk-britiske romanforfatteren Iris Murdoch. På midten av 1970-tallet skiftet hun karrierevei og ble med på å bygge opp Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFFO. Hun ble foreningens første kontorsjef og innehadde stillingen til hun gikk av med pensjon i 1996.

Oppvekst, studier, familie
Inger-Sophie Blix Manthey ble født i Horten 8. november 1928. Foreldrene var overlege Carl Viggo Manthey (1869–1933) og sykepleier Margrethe Blix (1897–1976). Manthey var militærlege og sjef for saniteten ved marinens hovedbase i Horten, Karljohansvern, og drev også et privat sykehus. Det var stor aldersforskjell mellom foreldrene, og ved mannens død satt 36 år gamle Margrethe igjen med ansvaret for tre små døtre. Førstefødte Inger-Sophie var ennå ikke fylt fem.

Les mer