Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

De nyeste biografiene

Etterlysning!
Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Ta kontakt med post@oversetterleksikon.no

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

Martha Grundt, 1877–1957

Maleri. Malt i 1927 av August Eiebakke (1867-1938)

Malt i 1927 av August Eiebakke (1867-1938)

Martha Grundts oversettervirksomhet var konsentrert om den klassiske russiske litteraturen, først og fremst Lev Tolstoj og Fjodor Dostojevskij. Hennes første oversettelse var et utvalg av Tolstojs fortellinger: Ivan Dumrian og andre fortellinger for barn og ungdom (1922). Utover i 1920- og -30-årene hadde hun sin mest virksomme periode og oversatte en ny bok omtrent hvert år, av Dostojevskij, Tolstoj og Leonid Andrejev. Hennes viktigste store oversettelser var Tolstojs Anna Karenin (1938, ny utg. 1956) og Dostojevskijs Idioten (1947).

Les mer