Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

De nyeste biografiene

De nyeste temaartiklene

Etterlysning!

Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Publiserte artikler honoreres etter faste satser. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. Ta kontakt på post@oversetterleksikon.no

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

ISSN 2535-616X

Niels Magnus Bugge, 1935–2005

Foto Av Bugge, privat

Foto: Privat

Niels Magnus Bugge var kritiker og oversetter. Som oversetter var Bugge aktiv fra slutten av 1960-årene, men mest produktiv på 1980- og 90-tallet, da 27 av hans til sammen 35 titler kom ut. Han oversatte mest fra svensk og tysk, og herfra kom nok de litterært sett mest interessante oversettelsene. Fra engelsk kom et knippe bøker av ulik sjanger: noen klassiske romaner, noe fantasy-preget litteratur og noen sekundæroversettelser av faglitterær karakter. Bugge oversatte skjønnlitteratur, essayistikk, sakprosa, faglitteratur og populærlitteratur. Han skrev aldri noe om oversetterfaglige spørsmål, og det er ikke kjent at han på annen måte ytret seg om det å oversette. Bugge oppfattet seg først og fremst som en fri intellektuell, litteratur- og kulturkritiker, og oversettervirksomheten må forstås som en del av hans samlede produksjon som profesjonell og personlig engasjert skribent.

Les mer