Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

De nyeste biografiene

De nyeste temaartiklene

Etterlysning!
Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Publiserte artikler honoreres etter faste satser. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. Ta kontakt på post@oversetterleksikon.no

 

Norsk Oversetterleksikon eies og driftes av Norsk Oversetterforening

 

 

Norsk Oversetterleksikon har inngått samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

 

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Fritt Ord
Goethe Institut
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

ISSN 2535-616X

Reidar Øksnevad, 1884–1958

Foto: Ukjent

Reidar Øksnevad var ein særs aktiv og markant litterat, særleg som omsetjar, redaktør og bibliograf. Han omsette hovudsakleg aforismar og visdomsord frå fransk og tysk, og utarbeidde i tillegg ei rekkje bibliografiar. I byrjinga av karrieren som omsetjar nytta han psevdonymet Arvid Hagen.

Oppvekst og utdanning
Reidar (Adolf Peter Karl) Øksnevad var fødd i Kristiansand, og via Sandnes slo lærarforeldra seg ned i Bergen i 1899. Her tok Reidar Øksnevad artium som 20-åring på den språkleg-historiske linja ved Hambros skule i 1904. Som den yngre broren, politikaren og radiomannen Toralv Øksnevad, var Reidar engasjert i journalistikk, og han skreiv først for Bergens Tidende, mellom anna ein lengre artikkel over tre dagar i 1907 om «Holberg som litterær figur». (Denne studien blei i 1948 utgjeven som bok på Damm forlag.) Reidar Øksnevad arbeidde òg som litteraturkritikar i Verdens Gang og var ei tid konsulent i Norli forlag.

Les mer