Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

De nyeste biografiene

Etterlysning!

Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Publiserte artikler honoreres etter faste satser. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. Ta kontakt på post@oversetterleksikon.no

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

ISSN 2535-616X

Gordon Hølmebakk, 1928–2018

Foto: Jan Thomas Espedal, NTB, Scanpix

Foto: Jan Thomas Espedal, NTB, Scanpix

I nærmere 50 år var Gordon Hølmebakk i skiftende roller en fremragende formidler av utenlandsk litteratur. Først som skribent i Morgenbladet og Aftenposten, etter hvert som aktiv oversetter, og så i nesten 40 år som redaktør og sjefredaktør i Gyldendal Norsk Forlag. Han ble kjent i offentligheten som en utpreget skjønnånd og kulturpersonlighet med stor litterær innsikt og et rikt sosialt nettverk; en dannet mann i velbrukt tweed og med hang til pregnante formuleringer. For kulturjournalister var han et yndet intervjuobjekt. I bokbransjen og i litterære miljøer nøt han stor respekt som den unike Gordon, mildt legendarisk i levende live.

Les mer