Verdenslitteraturen på norsk har sin egen litteraturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon skal fortelle denne historien bit for bit. Det handler om oversettelser av enkeltverk (Koranen, Odysseen, Dantes Guddommelige komedie …), hele forfatterskap (William Shakespeare, Georges Simenon, Jules Verne …), sjangerlitteratur (krim, ungpikebøker …) og om norske oversetteres liv og virke – fra sagatiden til våre dager.

Leksikonet er et nettbasert oppslagsverk som tar mål av seg til å dekke den litterære oversettingens historie i Norge. Direkte eller indirekte handler det om kulturhistorie, lesevaner, forlagspolitikk og skiftende strategier i oversetterfaget. Om forkortelse, tilretteleggelse, kreativ gjendiktning eller pedantisk troskap i oversettingen. Om nyoversettelse av klassikerne og hasteoversettelse av bestselgere. Om lønnsomhet og lønnsforhold, forlagsøkonomi og støtteordninger. Hvordan den store verdens forråd av udødelige klassikere og stadig fornyede tilskudd av dagsaktuelt lesestoff fortløpende blir til norskspråklig litteratur.

Studenter, forskere og skoleelever utgjør leksikonets målgruppe ved siden av kritikere, journalister og andre skribenter samt et allment interessert lesende publikum. Tekstene skal være leksikalske, saklige og lett tilgjengelige i formen, presentert som hypertekst med lenker og referanser.

Oppdager du feil i artiklene våre eller kan du bidra med ytterligere informasjon? Send gjerne en epost til post@oversetterleksikon.no

De nyeste biografiene

Etterlysning!
Oversetterleksikonet søker kunnskapsrike skribenter til flere artikler.
Publiserte artikler honoreres etter faste satser. Fagfellevurderte artikler honoreres ikke, men gir publiseringspoeng på nivå 1. Ta kontakt på post@oversetterleksikon.no

 

Norsk Oversetterleksikon eies og driftes av Norsk Oversetterforening

 

 

Norsk Oversetterleksikon takker for støtte fra:
Norsk kulturråd
Kopinor
Fritt Ord
Goethe Institut
Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen Ord og Form
Norsk-finsk kulturfond

Vi takker Nasjonalbiblioteket for data til våre bibliografier

 

ISSN 2535-616X

Siste biografiske artikkel

Ola Raknes, 1887–1975

Omslagsfoto Samlaget

Ola Raknes var filolog og målmann, psykoanalytikar og omstridd terapeut, ordboksforfattar og omsetjar. Internasjonalt er han kjend som truleg den næraste eleven og etterkommaren til den austerrikske psykoanalytikaren Wilhelm Reich.

Raknes vart fødd på Raknes på Osterøy, nabokommunen til Bergen, og gift med forfattaren Aslaug Vaa (1889–1975) i perioden 1911 til 1938. Dei fekk fem barn, m.a. lyrikaren og omsetjaren Magli Elster (gift med NRK-sjef og forfattar Torolf Elster, og mor til Jon Elster) og bilethoggaren Anne Raknes (gift med omsetjar Leo Strøm). I 1941 gifta Raknes seg på nytt med Gjertrud Bonde (1913–1975), og dei fekk dottera Ada.

Oppveksten til Raknes var prega av husandakt, vekkingsmøte og helvetesangst. Som 16-åring las han eit hefte om determinisme, fann trua på eit evig helvete meiningslaus, og dermed blei angsten borte for godt. I ungdommen dreiv han med brislingfiske i Sognefjorden og skjelgraving og isskjering heime på Osterøy. Raknes tok eittårig middelskule i Volda, men måtte ta eksamen i Bergen der han våren 1904 skreiv hovudstil på landsmål som ein av dei første i landet. Det var ingen i Bergen som kunne rette ein stil på landsmål, og den måtte derfor sendast til Kristiansund for å bli sensurert. Slik syner han tidleg si konsekvente haldning mot riksmålet, som for han er det same som dansk. Han sjølv skriv jo norsk.

Les mer