Språk

Oversikten henviser på hvilket språk det er oversatt fra, noe som ikke alltid er det samme språket som boken er skrevet på. Sekundæroversettelser er oppgitt som «kildespråk» i bibliografien.

ANGELSAKSISK
BOKMÅL
GRESK, Nygresk
GRESK, Gammelgresk
NEDERLANDSK
PORTUGISISK

 

 

Oversettere per språk