Kronologi

Kronologien baserer seg på utgivelsesår for oversetternes verk, begrenset av deres levetid. Oversetteren er derfor plassert i det tidsspennet som var hans eller hennes mest virksomme periode.

Før 1800

Etter 2000

"Ved inngangen til det 16. århundre gled vårt land ned i den dypeste bølgedal som tusen års historie vet å melde. Både politisk og nasjonalt, både økonomisk og litterært syntes elendigheten ubehjelpelig; som stat og som nasjon syntes Norge å være utslettelsen nær." Slik beskriver Francis Bull vårt land ved overgangen til den nyere tid. Og han fortsetter i samme dystre toneleie: "Ved slutten av middelalderen hadde den norske litteratur stilnet av og var så og si forsvunnet fra overflaten. Visse slags diktning vedble å leve og fornye seg på folkemunne, og det finnes enkelte skriftstykker fra det 15. århundres Norge som til nød kan sies å ha litterær karakter; men stort sett virker det som om det norske åndsliv var sunket i jorden."

Erik Egeberg, Brobyggere,1998