Nina Aspen

Nina Aspen (f. 1965) er cand.philol med hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo (1992). Har oversatt bøker for barn og voksne, fra engelsk, svensk og dansk, siden 1998.

Biografi: