Stikkordarkiv: Worren Arne

Arne Worren, 1924–2011

Arne Torstein Worren ble født i Ålesund 1. september 1924. Han døde 16. desember 2011, 87 år gammel. Fra 1977 var han tilsatt som professor i iberoromansk ved Universitetet i Oslo. Samme år inngikk han ekteskap med Kaja Schiøtz, som arbeidet i en administrativ stilling ved universitetet. De fikk to sønner, Torstein og Anders.

Arne Worren var medlem av Norsk Oversetterforening fra 1992, og satt i foreningens faglige råd i perioden 1998–2000. Worren var spesielt interessert i litteratur fra Spania og spansktalende Latin-Amerika. Hovedkompetansen var spansk 15- og 1600-tallslitteratur, men Worren oversatte også nyere litteratur. Best kjent er hans oversettelse av Cervantes’ Don Quijote (1605/1615), men han har også oversatt 1900-tallsforfattere som Félix de Azúa, Javier Marías og Àlvaro Pombo.

Les mer