Stikkordarkiv: Bugge Frederik Molkte

Frederik Moltke Bugge, 1806–1853

Foto: Trondheims byarkiv

Frederik Moltke Bugge oversatte bare to bøker: de tre første sangene av Homers Iliade og Friedrich Arendts Konfirmationsgave. Den førstnevnte av de to oversettelsene er unnselig, men førte likevel til Norges første språkdebatt og framskyndet antakelig Bugges død.

Bugge var født i Trondheim, faren var biskop Peter Olivarius Bugge. Frederik var elev ved Throndhjem Kathedralskole før han dro til Christiania og studerte klassisk filologi med glimrende resultater. Etter å ha avlagt filologisk embetseksamen 1829 reiste han hjem til Trondheim og var lærer, siden rektor ved katedralskolen. Etter hvert la han til seg et notorisk alkoholproblem og i 1851 ble han tvunget til å søke avskjed etter å ha vært beruset i skoletimene og ha sunget høyt i Trondheims gater. Han flyttet til Bergen med sin kone Anne Marie (født Magelsen) og deres ni barn. De siste par årene livnærte han seg som privatlærer og oversetter.

Les mer