Stikkordarkiv: Christensen Thomas

Thomas Christensen, 1894–1973

Foto: Ukjent, fra «Studentene fra 1913».                                      (Leif Villars-Dahl, 1965)

Thomas Christensen var både skjønnlitterær forfatter, forlagskonsulent og oversetter. Han skal ha oversatt i alt 14 bind russisk litteratur.[1] Det var kanskje ikke så mye, men det var til dels tunge og bindsterke bøker, som for eksempel to av Fjodor Dostojevskijs hovedverker: De besatte og Brødrene Karamasov, og Eugen Tarles store og populære biografi om Napoleon.

Bakgrunn
Thomas Fasting Christensen var født 28. april 1894 i Kristiania som sønn av den kjente forfatteren og litteraturkritikeren Hjalmar Christensen og hans første kone Kristine (Kitty) Klingenberg Westrem.[2] Foreldrene ble skilt i 1903, og Thomas vokste først opp hos moren. Hun giftet seg på nytt i 1907 med en russer, grev Nikolai Kiseljov, overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Moskva, og flyttet til Russland.[3] Etter dette bodde Thomas sammen med faren på Solbakken på Ullevål i Aker.[4] Han tok artium på engelsklinjen på Hallings skole i Oslo i 1913.

Les mer