Stikkordarkiv: Magnus Peter

Peter Magnus, 1915–2001

Foto av Peter Magnus ved Knut Skarlan

Foto: Knut Skarlan

Peter Magnus var oversetter, journalist og forfatter, født i Oslo. Faren, Johan Peter Magnus, var kaptein i hæren og døde noen måneder før Peter ble født. Moren, Drude Daae Magelssen, tjente til familiens underhold som oversetter. Magnus tok latinartium og også juridikum i 1937, men praktiserte aldri som jurist. I 1943 giftet han seg med Liv Owren Prag og de fikk fire barn. Hun var sekretærutdannet, men ble hjemmeværende da barna kom. Dermed måtte Magnus forsørge husstanden alene, noe som til dels forklarer hans store flid og omfattende oversetterproduksjon. Fra 1946 til 1985 oversatte han rundt 200 bøker innen så å si hver tenkelig sjanger, blant annet en rekke klassikere i Gyldendals gule serie og hele 14 verk av den britiske forfatteren Graham Greene. Ved siden av skrev han utallige artikler og kommentarer, samt tekster til revyscenen Chat Noir og til Gösta Hammarlunds populære tegninger i Dagbladet – ofte under pseudonymet Urban. Han virket også som anmelder, blant annet i NRK, VG, Aftenposten og ikke minst Dagbladet, der han var fast ansatt i to år rundt 1945.

Les mer