Stikkordarkiv: Østbye Peter

Peter Østbye, 1855–1943

Østbye, Peter Foto ukjent. Hentet fra Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, S. Blom (red.), A. M. Hanches Forlag, 1934. Wikimedia Commons

Foto ukjent. Hentet fra Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, S. Blom (red.), A. M. Hanches Forlag, 1934. Wikimedia Commons

Greskfilologen og skolemannen Peter Østbye viet seg i godt moden alder til oversettergjerningen. Fra 1920 og utover utkom i rask rekkefølge det som er blitt de «klassiske» norske riksmålsoversettelsene av Homer og gresk tragedie. I 1927 ble Østbye utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for «fortjenstfull embedsførsel» og for «litterær virksomhet», det vil si: for oversettelsene sine.

Les mer