Stikkordarkiv: Østbye Peter

Peter Østbye, 1855–1943

Østbye, Peter Foto ukjent. Hentet fra Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, S. Blom (red.), A. M. Hanches Forlag, 1934. Wikimedia Commons

Foto: Ukjent. Hentet fra «Den Kongelige Norske St. Olavs Orden», S. Blom (red.), A. M. Hanches Forlag, 1934. Wikimedia Commons

Greskfilologen og skolemannen Peter Østbye viet seg i godt moden alder til oversettergjerningen. Fra 1920 og utover utkom i rask rekkefølge det som er blitt de «klassiske» norske riksmålsoversettelsene av Homer og gresk tragedie. I 1927 ble Østbye utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for «fortjenstfull embedsførsel» og for «litterær virksomhet», det vil si: for oversettelsene sine.

Les mer