Stikkordarkiv: Sparre Trygve

Trygve Sparre, 1899–1988

Foto: Ukjent

Trygve Sparre var kjemiingeniør og oversetter. Etter å ha jobbet hovedsakelig innen næringsmiddel-industrien i sin yrkeskarriere, begynte Sparre å oversette da han gikk av med pensjon. I perioden 1971–1984 utga Sparre oversettelser av en rekke klassiske verker fra latin til norsk, slik som Lukrets’
Om tingenes natur og Thomas Mores Utopia.

Innholdsrik yrkeskarriere
Sparre ble født i Fredrikstad 8. april 1899. Etter å ha tatt magistergraden ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim i 1921 reiste Sparre til Argentina, hvor han tok seg arbeid i næringsmiddelindustrien. Her jobbet han i hovedsak med stoffet kasein og dets kjemiske egenskaper i industriell fremstilling av lim. Han fortsatte dette arbeidet i London i årene 1935–1940 som direktør for limfabrikken Casco Glue, før han returnerte til Argentina ved utbruddet av andre verdenskrig. Sparre ble i 1949 administrerende direktør for Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt, den gang et nytt nasjonalt institutt med sete i Bergen. I 1960 vendte han imidlertid tilbake til Sør-Amerika da et FN-organ utpekte ham til å lede et havforskningsinstitutt i Peru. Her ble Sparre frem til 1964, og mottok for sin innsats ved instituttet utmerkelsen El sol del Perú (Solordenen) av peruvianske myndigheter.

Les mer