Pål Furuberg

Pål Furuberg (f. 1949) er pensjonist. Cand.mag. ved UiO i 1973 og 1982 (kunsthistorie, klassisk arkeologi, folkelivsgransking og finsk), fagbrev renhold i 1998, studieopphold i Italia og Finland. Research og arkivarbeid ​Dag og Tid​ 1972–1979, renhold i staten (Oslo tinghus, Politiet, Riksrevisjonen) 1979–2015. Har oversatt fra finsk og skrevet artikler innen slektsforsking, lokalhistorie og navnegransking.

Biografi: