Stikkordarkiv: plattysk

Leif Scheen, 1898–1980

I sin bok Sovjetlitteraturen i Norge i mellomkrigsårene skriver Martin Nag at «enkelte av introdusørene av sovjetlitteraturen i Norge er så anonyme at det endog er vanskelig å finne fundamentale biografisk-sosiale opplysninger om dem». Som eksempel nevner han Leif Scheen som en av de «ukjente» entusiaster som gikk i bresjen for sovjetlitteraturen i Norge (Nag 1987).

Leif Scheens innsats for kulturlivet gjaldt nok ikke bare sovjetlitteraturen, men gjorde seg gjeldende på mange områder, særlig i 1920- og 1930-årene. Han var i denne perioden virksom som skribent, kritiker, konsulent og oversetter. Som overbevist kommunist mente han nok at det å formidle sovjetisk kultur var svært viktig. Mange år senere forteller han: «Min interesse for Sovjetunionen er sterk, og jeg følger godt med i utviklingen der» (Hougen 1967).

Biografi
Leif Engelbarth Scheen var født i Risør 25. januar 1898, som sønn av tidligere skipskaptein, senere emissær og sjømannsprest, Carsten Henrik Michael Scheen (1851–1920) og Engelbarta (Ebba), født Pettersen fra Lyngør (1865–1959).

Les mer