Forfatterarkiv: hilde

Ragnar Frislid, 1926–2009

Foto: Arild Ådnem, Norges Naturvernforbund

Ragnar Frislid var en norsk naturverner og formidler, mest kjent som forfatter, naturfotograf og redaktør. Han skrev den første norske naturvernboken Naturvern,[1] og fulgte opp med minst tretti sakprosabøker om natur, friluftsliv og fotografi. I tillegg oversatte han nesten førti bøker om natur og friluftsliv, hovedsakelig fra svensk, men også engelsk, dansk, tysk og italiensk.

Frislid ble født 29. juni 1926 i Oslo. Navnet Frislid kommer fra en av de tre gårdene Frislid, ved Hornindalsvatnet i Nordfjord, der Ragnars far vokste opp. I sine første leveår bodde Ragnar med sine foreldre Klara og Peder i en firemannsbolig på Nedre Tåsen i Oslo, før de flyttet til Ullevål Hageby tidlig på 30-tallet. Etter endt skolegang på Ullevål skole og Berg gymnas, gikk Ragnar på skogbruksskole og fikk yrkestittelen forstmann.[2] Deretter startet han sin arbeidskarriere som skogsarbeider i tre år hos Løvenskiold.

Les mer