Alf B. Glad

Alf B. Glad (f. 1940) er oversetter, fagbokforfatter og pensjonert lektor. Han oversetter fra russisk og tysk.

Biografier: